Rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  EMA SPORT Oy, Y-tunnus 2486916-5, Voimakatu 10, 15270 Lahti. Sähköposti info@emasport.fi. Vastuuhenkilö toimitusjohtaja Aki Tiihonen, puhelin 050 405 8654.
 2. Rekisteriasiat
  Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään viiden (7) arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Tiedustelut tulee tehdä sähköpostilla asiakkaan antamasta sähköpostista, joka on tallennettu rekisteriin tai henkilökohtaisesti asiakaspalvelussamme henkilöllisyyden todistaen.
 3. Rekisterin nimi
  EMA SPORT asiakas- ja markkinointirekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen (mm. liikuntatuntien ilmoittautumisjärjestelmä ja verkkokauppa), asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.
 5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Asiakasnumero tai muu tunniste
 • Asiakasryhmä (esim. yksityishenkilö/yritys jne.)
 • Nimitiedot
 • Kotiosoite tai muu annettu osoitetieto
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite (keskeinen avaintieto)
 • Syntymäaika ilman henkilötunnusta (ei loppuosaa)
 • Sukupuoli (Nainen/Mies/Tyhjä/Muu)
 • Kielivalinta (Suomi/Englanti/Muu/Tuntematon)
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoite- ja muut yhteystiedot
 • Yhteysloki
 • Asiakkaan ostohistoria
 • Asiakkaan palveluiden käyttöhistoria
 1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet ovat eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.
 2. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, lukuunottamatta kohdassa 4. mainittuja, rekisterinpitäjän omia, ilmoitettuja käyttötarkoituksia varten (esim. osoitetiedot omaa markkinoinnin tuotantoa ja/tai postitusta varten), paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 3. Tietojen poistaminen
  Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.
 4. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu salasanoilla, palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
 5. Kielto-oikeus
  Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten lähettämällä pyynnön sähköpostilla asiakaspalveluumme.