Sopimusehdot

EMA (Extreme Martial Arts) Sport SOPIMUSEHDOT 16.7.2018 ALKAEN   

 

Toistaiseksi voimassaoleva sopimus

a. Kuukausiveloitteisissa sopimuksissa asiakkuuskausi alkaa sopimuksen tekemisen yhteydessä. Kuukausittaiset harjoittelumaksut asiakas voi maksaa: i. Käteisellä, käytössä olevilla maksukorteilla tai erilaisilla maksuseteleillä (Smartum, yms) kassaan asiakaspalvelumme aukioloaikojen puitteissa. Kassaan maksaville asiakkaille lähetetään kuukausittain lasku sähköpostiin, jonka he maksavat em. maksuvälineillä kassaan. Laskua ei tarvitse ottaa mukaan harjoittelumaksua kassalle maksettaessa. ii. Sähköpostiin lähetettävällä laskulla verkkopankissa / pankissa iii. Verkkopankkiin toimitettavalla E-laskulla.
b. Sopimuksen tilapäisissä keskeytyksissä minimiaika on kaksi viikkoa eli keskeytyksen voi tehdä jäljempänä kuvatuissa tilanteissa. Tilapäinen keskeytys on mahdollista: 1. lääkärintodistuksella (sairausloma), 2. palvelukseenastumismääräyksellä (asevelvollisuuden alkaminen), 3. muuttotodistuksella (tilapäinen muutto) 4. työantajan todistuksella (työmatka) 5. raskauteen liittyen. Ei hyvitetä jälkikäteen.
c. Perhealennukset hinnoittelua käytetään, kun vähintään kaksi samassa taloudessa asuvaa henkilöä tekee samanaikaisesti kuukausisopimuksen. Määrätyt alennukset on määritelty voimassa olevassa hinnastossa.
d. Toistaiseksi voimassaolevaan yhdistelmäkortiin sisältyy sopimuksen mukainen ryhmäliikunnan (EMA Sportin ja EBN Areenan järjestämät tunnit, ei pienryhmätunnit), sekä kuntosalin käyttö keskuksen määrittämien aukioloaikojen ja kulkuoikeuksien puitteissa, ryhmäliikunnan ennakkovarausmahdollisuudet.
e. Toistaiseksi voimassaolevat kuntosalikortti on kuten yhdistelmäkortti, mutta niihin ei sisälly ryhmäliikuntatunteihin osallistumisoikeutta.
f. Toistaiseksi voimassaolevat kuntosalikortit ja yhdistelmäkortit ovat nimensä mukaisesti voimassa toistaiseksi. Ne voidaan irtisanoa missä vaiheessa tahansa. Irtisanomisaika on yksi kuukausi (jos irtisanominen tapahtuu esimerkiksi tammikuussa, niin asiakas maksaa vielä helmikuun harjoittelumaksun).
g. Toistaiseksi voimassaolevat kamppailukortit (Laskutetaan 3 kuukautta kerrallaan) ovat voimassa toistaiseksi, ellei sopimusta sanota irti 14 vuorokautta ennen seuraavan sopimuskauden alkamista. Sopimuskausi on aina 3 kuukautta, joka automaattisesti jatkuu ilman erillistä irtisanomista, joka täytyy tehdä irtisanomiskaavakkeella.
h. Toistaiseksi voimassaolevat kuntosali- ja yhdistelmäkortit ovat kuukausiveloitteisia. Lasku erääntyy aina kuukauden ensimmäinen päivä (1.). Harjoittelukuukausi veloitetaan etukäteen.
i. Toistaiseksi voimassaolevat kamppailukortit veloitetaan 3 kuukauden välein. Laskut erääntyvät seuraavasti 1. elokuu; 1.marraskuu; 1.helmikuu; 1.toukokuu (Sopimuksen teon yhteydessä ensimmäisen maksun eräpäivä on 14 päivää sopimuksen allekirjoittamisesta).
j. Toistaiseksi voimassaolevissa sopimuksissa ei ole erillistä keskeytys- ja / tai lomaoikeutta, vaan sopimus voidaan päättää kohdan f tai g kohdan mukaisesti.
k. Toistaiseksi voimassa oleva sopimuksen voi irtisanoa koska tahansa. Irtisanominen tapahtuu asiakassopimuksen irtisanomiskaavakkeella, jonka voitte pyytää sähköpostilla info@emasport.fi. Tämä irtisanomiskaavake täytyy toimittaa EMA Sportille allekirjoitettuna sähköpostilla tai paikanpäälle. Vahvistuksen jälkeen irtisanominen on otettu vastaan.

 

YLEISET SOPIMUSEHDOT
a. EMA Sport varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimusehtoja.
b. EMA Sport on oikeus muuttaa hinnastoaan myös määräaikaisten sopimusten osalta kesken sopimuskauden, jos muutos aiheutuu arvonlisäveron korotuksista tai harjoittelumaksua tulee koskemaan jokin uusi vero tai julkinen maksu. Näissä tilanteissa korotus saa kohdistua ainoastaan edellä mainitun veron tai maksun osuuteen.
c. Sali- ja yhdistelmäkortin eräpäivä on kuukauden välein. Kamppailukortissa 3 kuukauden välein (eräpäivät on käsitelty kohdassa h ja i)
d. Mahdolliset maksamatta jääneet maksut siirtyvät suoraan kolmannelle osapuolelle, joka huolehtii muistutuksista sekä mahdollisista perintätoimista. Kaikki muistutuksista ja perinnästä aiheutuvat kulut lisätään maksun laiminlyöjältä vaadittavaan saatavaan.
e. Asiakas on aina täydessä vastuussa omaa sopimustaan koskevista maksu- ja muista velvoitteista – esimerkiksi työnantajan maksaman liikuntaedun loppuminen ei vapauta asiakasta sopimuksen mukaisista kokonaismaksuista.
f. Maksuseteleillä ja muilla vastaavilla (Smartum, yms) maksettuja suorituksia ei palauteta maksuseteleinä eikä rahana sopimuksen mahdollisen irtisanomisen tai peruuttamisen yhteydessä.
g. Asiakkaalla ei ole oikeutta vuokrata/siirtää/myydä sopimustaan kolmannelle osapuolelle ilman EMA Sport kanssa erikseen sovittavaa järjestelyä.
h. Sopimuksen EMA Sport palveluiden käytöstä voi tehdä ainoastaan 18-vuotta täyttänyt henkilö. Alle 18 – vuotiaan henkilön osalta sopimuksen päävastuullinen henkilö on hänen huoltajansa. Näissä tilanteissa sopimuksen tekeminen edellyttää sekä huoltajan että kyseisen alle 18 – vuotiaan henkilön läsnäoloa.
i. Kulkukortti on henkilökohtainen ja se on oltava aina mukana valmennuskeskuksen tiloihin tultaessa. Käynti on aina leimattava asiakaspäätteelle. Kortin haltija ei saa lainata korttiaan toiselle. EMA Sportin henkilökunnalla on oikeus tarkistaa kulkukortinhaltijan henkilöllisyys.
j. Mikäli asiakas luovuttaa oman asiakkuutensa luvatta kolmannen osapuolen käyttöön tai mahdollistaa kolmannelle osapuolelle palveluiden luvattoman käytön, on asiakas velvollinen korvaamaan palveluiden luvattoman käytön (oma harjoittelumaksu + maksu luvattomasta käytöstä, joka on vähintään 1 kuukauden harjoittelumaksu kerrottuna kolmella). Toistuvista väärinkäytöksistä Liikuntakeskus EMA Sport on oikeus keskeyttää palveluiden tarjoaminen kyseiselle asiakkaalle. Tämä ei kuitenkaan vapauta asiakasta voimassa olevista sopimusvelvoitteista.
k. Palveluntarjoajalla on oikeus muutoksiin palvelutarjonnassa ja oikeus päättää aukioloajoistaan.
l. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palveluiden tarjoaminen sekä oikeus rajoittaa tilojensa käyttöä osin tai kokonaan itsestään riippumattoman esteen sattuessa (esimerkiksi vesivahinko) sekä huolto-, yms toimenpiteiden vuoksi.

m. Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa osallistujien määrää tiloissaan ja palveluissaan.
n. Harjoittelu tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas vastaa terveydentilastaan ja siitä, ettei harjoittelusta seuraa terveysriskiä. Asiakkaille suositellaan vapaa-ajan vakuutusta, joka korvaa mahdollisesta harrastettavasta liikunnasta aiheutuneet tapaturmat
o. EMA Sport ei vastaa asiakkailleen, heidän vierailleen tai omaisuudelle keskuksen tiloissa tai niihin yhteydessä olevissa tiloissa sattuneista henkilö- tai aineellisista vahingoista, ellei vahinko ole tapahtunut EMA Sport laiminlyönnistä johtuen.
p. Dopingaineiksi luokiteltavien aineiden ja päihdyttävien aineiden käyttö keskuksen tiloissa on kielletty.
q. EMA Sport on harkintansa mukaan oikeus purkaa asiakkaansa sopimus, jos asiakas ei noudata turvallisuudesta ja järjestyksestä annettuja ohjeita, laiminlyö sopimuksen mukaisia maksuehtoja, esiintyy päihtyneessä tilassa, käyttäytyy hyvän tavan vastaisesti tai jos asiakkaan käytöksen todetaan olevan muulla tavoin sopimatonta.
r. Asiakas hyväksyy tietojen tallentamisen asiakasrekisteriin laskutusta, tiedotusta ja asiakasrekisterin ylläpitoa varten.
s. Jokaiseen uuteen sopimukseen kuuluu 7 – päivän kokeilujakso, jonka aikana tehdään päätös harjoittelun jatkamisesta tai lopettamisesta. Maksat harjoittelusta, jos päätät jatkaa harjoittelua kokeilujakson jälkeen. Harrastajan/asiakkaan on ilmoitettava 7 – päivän sisään harjoittelun aloittamisesta, mikäli ei tahdo jatkaa harjoittelua kokeilujakson jälkeen. Ilmoittaminen täytyy tehdä irtisanomiskaavakkeella (tämän saa pyytämällä sähköpostilla info@emasport.fi) 

Lisätietoa sopimuksen ehdoista voitte kysyä infosta tai info@emasport.fi, 045 848 3224

 

VERKKOKAUPAN PERUUTUSEHDOT

  • Verkkokaupan kautta ostetusta tuotteesta tai palvelusta veloitetaan toimistus- ja maksun välitykseen liittyvät kustannukset. Veloitettava kustannus koostuu seuraavasti toimituskustannukset + 5% kauppasummasta (vähintään kuitenkin 10€)
  • Peruuttaa ei saa käytettyä tuotetta.
  • Jos palvelu jää käyttämättä, eikä siitä ilmoita vuorokautta ennen, niin peruuttaminen ei ole mahdollista.

Lisätietoa sopimuksen ehdoista voitte kysyä infosta tai info@emasport.fi, 045 848 3224

 

EMA (Extreme Martial Arts) Sport TERMS AND CONDITIONS STARTING FROM 16.07.2018

Contract for an indefinite period

a. In contracts that are billed monthly, a training month will start when the contract is signed. Monthly fees can be paid i. by cash, payment cards, or different types of payment coupons (Smartum, etc.) at the cashier during the opening hours. Monthly invoice will be sent to a client´s email and the invoice can be paid (to the cashier’s) by using the before mentioned means of payment. There is no need to present the invoice when paying the training fee to the cashier. ii. by receiving the invoice to email and paying it on internet bank / in bank office. iii. By receiving an electronic invoice to online bank.

b. The minimum time for temporary suspensions of the contract is two weeks, and the suspension can be done in the situations described below. Temporary suspension of the contract is possible: 1. with a doctor’s notice (a sick leave) 2. with an order to step into service of the state (the beginning of military service) 3. with a certificate for moving (moving temporarily) 4. with a certificate form employer (traveling for work) 5. due to pregnancy.

c. Family discount pricing will be applied when at least two persons living in the same household make a monthly contract simultaneously. The amount of the discount has been defined in the price list applicable at the time.

d. A combination card, that is valid for an indefinite period, includes group exercise classes as said in the contract (classes organized by EMA Sport and EBN Areena, does not include small group classes), usage of the gym within the framework of the opening hours and access permissions defined by the EMA Sport, and possibility to pre-book group exercise classes.

e. Gym card, that is valid for an indefinite period, is like the combination card, but does not contain the right to participate on group exercise classes.

f. The gym cards and combination cards, that are valid for an indefinite period, are, as stated in their name, valid indefinitely. They can be terminated at any time. The termination time is one month (if the termination happens for example in January, the client is required to pay the training fee of February).

g. Martial arts cards, that are valid for an indefinite period (billed 3 months at a time), are valid for the time being, unless the contract is terminated 14 days before the beginning of the next contractual period. A contractual period is always 3 months, and it will be automatically renewed without a termination, that must be done with a termination form.

h. Gym and combination cards, that are valid for an indefinite period, are being billed monthly. The invoice will be due on the first day of each month (1st). A training month is paid in advance.

i. Martial arts cards, that are valid for an indefinite period, are being billed every 3 months. The invoices will be due in a following manner: 1st of August, 1st of November, 1st of February, 1st of May (When concluding the contract, the due date of the first invoice is 14 days from signing the contract).

j. In contracts that are valid for an indefinite period, there are no suspension and / or holiday rights, but the contract can be terminated in accordance with points f or g.

k. A contract of an indefinite period can be terminated at any time. The termination happens with the termination form, that can be asked by sending email to info@emasport.fi. This termination form must be signed and delivered to EMA Sport via email or to a physical location. Confirmation will be given when the termination has been received.

 

ONE TIME PASSES (10 TIME PASS)

a. 10 time pass contains 10 visits to EMA Sport group exercise classes. Each group exercise class will use up reduce one usage time from the pass, regardless of the length of the class.

b. 10 time passes are valid for 3 months from the purchase, and after that the visits that have not been used will not be compensated.

 

GENERAL CONTRACT TERMS

a. EMA Sport reserves the right to change the contract terms.

b. EMA Sport has the right to alter the price list also for temporary contracts in the middle of contractual period, if the alteration is caused by the increase of value added tax or there is being introduced a new tax or other public payment for the training fee. In the before mentioned cases, the price increase may only be the size of the tax or the public payment.

c. Gym and combination cards have their invoice due dates monthly. In the Martial arts card, the invoice due date is every 3 months (the due dates of the invoices have been defined in parts g. and h.) Potential unpaid invoices will be directly moved to a third party, that will manage sending the reminders and performing the potential debt collection. All the costs created by sending the reminders and the debt collection will be added to the amount of debt of the unpaid invoice.

d. The client is always in full responsibility of the payment and other obligations created by the contract – for example if the employer stops giving training benefits, it does not release the client from the complete payments in accordance with the contract.

f. Fees paid using payment coupons (Smartum, etc.) will not be returned in form of payment coupons nor in money at the occurrence of a potential termination or cancellation of the contract.

g. The client holds no right to rent/move/sell their contract to a third party without a process individually agreed together with EMA Sport.

h. Only a person with 18 years of age can conclude a contract with EMA Sport on the usage of services. With people under 18 years of age, the main responsible party of the contract is the legal caretaker. In these cases, the requirement for making a contract is the presence of both the legal caretaker and the person under 18 years of age.

i. The membership card is personal and ought to be always carried along when entering the facilities of EMA Sport. The visit need to always be registered on the registration device. Card holder may not loan their card to another person. The personnel of EMA Sport holds the right to check the identity of the card user.

j. In case the client (without prior authorization) gives the membership card to the use of a third party or makes unauthorized usage of the services possible for a third party, the client is liable to pay the damages of the unauthorized use of the services (their own training fee + payment for unauthorized usage, which is at least 1 month training fee multiplied by three). In case of repeated misuse, EMA Sports holds the right to stop providing services for the client. This does not however release the client from the existing contractual obligations.

k. The service provider has the right to make changes in service provision and to change opening hours.

l. The service provider has the right to stop providing services and to limit the usage of the facilities partly or fully in cases of obstacles that are not related to the service provider (for example water damage) as well as for maintenance and for other such measures

m. The service proved holds the right to limit the amount of participants in their facilities and services.

n. Training happens always on the client’s own responsibility. Clients are responsible for their state of health and for making sure that training will not cause them a health risk. Client is recommended to have an insurance for free time activities, that would cover accidents potentially caused by training.

o. EMA Sport is not responsible for personal or material damages happened to the clients, to client’s guests, or property in the facilities of EMA Sport, unless the damage has been happened due to neglects of EMA Sport.

p. Usage of substances classified as doping and usage of intoxicating substances is prohibited in the facilities of EMA Sport.

q, EMA Sport has the right to terminate a client’s contract, if the client does not follow guidance given on safety and order, neglects the payment obligations stated in the contract, enters the location intoxicated, is not behaving in accordance with good practice, or if the behavior of the client is deemed otherwise inappropriate.

r. Client accepts his/her information being saved into the client register of EMA Sport for the purposes of invoicing, informing and maintenance of the client register.

s. Every new contract contains a 7 – day trial period (trial period starts from the date of the contract), during which a decision of continuing or ending the training is being made. You will pay for the training if you decide to continue training after the trial period. The exerciser/client must inform the service provider within 7 days, if they do not want to continue training after the trial period.

Additional information on the terms and conditions can be requested from the info desk or via email from info@emasport.fi, 045 848 3224