– Nassikkapaini

Nassikkapaini on sekä tytöille että pojille tarkoitettua leikinomaista ja monipuolista liikuntaa. Nassikkapaini on mainio väline energian purkamiseen. Paini kehittää voimaa, nopeutta ja ketteryyttä. Painiharrastuksella on myös suuri merkitys lapsen emotionaaliselle ja sosiaaliselle kasvulle: paini lisää itseluottamusta, kasvattaa sopeutumista ja erilaisten ihmisten hyväksymistä. Paini opettaa toimimaan sääntöjen mukaan ja harjoituksissa opitaan myös keskittymään ja kuuntelemaan ohjeita.

Nassikkapainissa on kaksi ryhmään: Perhenassikkapainiryhmä on tarkoitettu 3 – 5 – vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmille (vanhemman ei ole pakko osallistua) ja toinen ryhmä on tarkoitettu 6 – 9 – vuotiaille lapsille.