This post is also available in: venäjä

EMA (Extreme Martial Arts) Sport SOPIMUSEHDOT 1.4.2016 ALKAEN   

 

Toistaiseksi voimassaoleva sopimus

 • Kuukausiveloitteisissa sopimuksissa veloitetaan aina sopimuksen tekemisen yhteydessä kuukauden harjoittelumaksu + avainkortin maksu ja sopimuksen avausmaksu kassaan. Asiakkuuskausi alkaa sopimuksen tekemisen yhteydessä. Kuukausittaiset harjoittelumaksut asiakas voi maksaa: i. Käteisellä, käytössä olevilla maksukorteilla tai erilaisilla makuseteleillä (Smartum, yms) kassaan asiakaspalvelumme aukioloaikojen puitteissa. Kassaan maksaville asiakkaille lähetetään kuukausittain lasku sähköpostiin, jonka he maksavat em. maksuvälineillä kassaan. Laskua ei tarvitse ottaa mukaan harjoittelumaksua kassalle maksettaessa. ii. Sähköpostiin lähetettävällä laskulla verkkopankissa / pankissa iii. Verkkopankkiin toimitettavalla E-laskulla.
 • Sopimuksen tilapäisissä keskeytyksissä minimiaika on kaksi viikkoa eli keskeytyksen voi tehdä jäljempänä kuvatuissa tilanteissa. Tilapäinen keskeytys on mahdollista: 1. lääkärintodistuksella (sairausloma), 2. palvelukseenastumismääräyksellä (asevelvollisuuden alkaminen), 3. muuttotodistuksella (tilapäinen muutto) 4. työantajan todistuksella (työmatka) 5. raskauteen liittyen
 • Toistaiseksi voimassa oleva kuukausisopimuksessa (Kuntosalikortti ja yhdistelmäkortti) on mahdollista pitää kerran kalenterivuodessa vapaakuukausi, silloin asiakas ei pääse harjoituksiin, mutta häneltä ei myöskään veloiteta normaalia kuukausimaksua. Vapaakuukaudesta pitää ilmoittaa 2 viikkoa etukäteen, jälkikäteen ei voi vaatia vapaakuukautta. Vapaakuukauden asettamisesta veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukainen maksu.
 • Tulevalta loma- / keskeytysjaksolta mahdollisesti jo suoritettuja maksuja ei palauteta, vaan ne hyvitetään tulevissa maksuissa.
 • Perhealennukset hinnoittelua käytetään, kun vähintään kaksi samassa taloudessa asuvaa henkilöä tekee samanaikaisesti kuukausisopimuksen. Määrätyt alennukset on määritelty voimassa olevassa hinnastossa.
 • Toistaiseksi voimassaolevaan yhdistelmäsopimukseen sisältyy sopimuksen mukainen ryhmäliikunnan ja kuntosalin käyttö keskuksen määrittämien aukioloaikojen ja kulkuoikeuksien puitteissa, ryhmäliikunnan ennakkovarausmahdollisuudet.
 • Toistaiseksi voimassaolevat kuntosalisopimukset ovat kuten yhdistelmäsopimukset, mutta niihin sisältyy ryhmäliikunnan osalta ainoastaan ennakkovarausoikeus – ei osallistumisoikeutta ryhmäliikuntatunneille ilman erillistä maksua.
 • Toistaiseksi voimassaolevat sopimukset ovat nimensä mukaisesti voimassa toistaiseksi. Ne voidaan irtisanoa missä vaiheessa tahansa. Irtisanomisaika on yksi kuukausi (jos irtisanominen tapahtuu esimerkiksi tammikuussa, niin asiakas maksaa vielä helmikuun harjoittelumaksun).
 • Toistaiseksi voimassaolevat sopimukset ovat kuukausiveloitteisia. Harjoittelukuukausi veloitetaan etukäteen.
 • Toistaiseksi voimassaolevissa sopimuksissa ei ole erillistä keskeytys- ja / tai lomaoikeutta, vaan sopimus voidaan päättää kohdan yllä mainitun kohdan mukaisesti.
 • Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi irtisanoa koska tahansa. Irtisanominen tapahtuu asiakassopimuksen irtisanomiskaavakkeella, jonka voitte pyytää sähköpostilla info@emasport.fi. Tämä irtisanomiskaavake täytyy toimittaa EMA Sportille allekirjoitettuna sähköpostilla tai paikanpäälle. Vahvistuksen jälkeen irtisanominen on otettu vastaan.

KERTAKORTIT (5-10 KERRAN KORTIT)

 • 5-10 kerran korttiin sisältyy 5-10 kuntosali- tai ryhmäliikuntakäyntiä. Kuntosalin käyttö on mahdollista keskuksen määrittämien aukioloaikojen ja kulkuoikeuksien puitteissa. Jokainen ryhmäliikuntatunti kuluttaa yhden käyttökerran tunnin kestosta riippumatta. Ryhmäliikuntatunnin yhteydessä kuntosalikäynti ei kuluta erillistä käyttökertaa. Korttiin sisältyvät myös ryhmäliikunnan ennakkovarausmahdollisuudet.
 • Kaikki 5-10 kerran kortit ovat voimassa 3 kuukautta ostopäivästä eikä sen jälkeen käyttämättä olevia käyntejä hyvitetä.

YLEISET SOPIMUSEHDOT

 • Kulkukortti on henkilökohtainen ja se on oltava aina mukana liikuntakeskuksen tiloihin tultaessa. Käynti on aina leimattava asiakaspäätteelle. Kortin haltija ei saa lainata korttiaan toiselle. Liikuntakeskuksen henkilökunnalla on oikeus tarkistaa kulkukortinhaltijan henkilöllisyys.
 • Sopimuksen EMA Sport palveluiden käytöstä voi tehdä ainoastaan 18 vuotta täyttänyt henkilö. Alle 18 – vuotiaan henkilön osalta sopimuksen päävastuullinen henkilö on hänen huoltajansa. Näissä tilanteissa sopimuksen tekeminen edellyttää sekä huoltajan että kyseisen alle 18 – vuotiaan henkilön läsnäoloa.
 • Asiakkaalla ei ole oikeutta vuokrata/siirtää/myydä sopimustaan kolmannelle osapuolelle ilman EMA Sport kanssa erikseen sovittavaa järjestelyä.
 • Maksuseteleillä ja muilla vastaavilla (Smartum, yms) maksettuja suorituksia ei palauteta maksuseteleinä eikä rahana sopimuksen mahdollisen irtisanomisen tai peruuttamisen yhteydessä.
 • Asiakas on aina täydessä vastuussa omaa sopimustaan koskevista maksu- ja muista velvoitteista – esimerkiksi työnantajan maksaman liikuntaedun loppuminen ei vapauta asiakasta sopimuksen mukaisista kokonaismaksuista.
 • Mahdolliset maksamatta jääneet maksut siirtyvät suoraan kolmannelle osapuolelle, joka huolehtii muistutuksista sekä mahdollisista perintätoimista. Kaikki muistutuksista ja perinnästä aiheutuvat kulut lisätään maksun laiminlyöjältä vaadittavaan saatavaan.
 • EMA Sport on oikeus muuttaa hinnastoaan myös määräaikaisten sopimusten osalta kesken sopimuskauden, jos muutos aiheutuu arvonlisäveron korotuksista tai harjoittelumaksua tulee koskemaan jokin uusi vero tai julkinen maksu. Näissä tilanteissa korotus saa kohdistua ainoastaan edellä mainitun veron tai maksun osuuteen.
 • Liikuntakeskus EMA Sport varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimusehtoja.
 • Mikäli asiakas luovuttaa oman asiakkuutensa luvatta kolmannen osapuolen käyttöön tai mahdollistaa kolmannelle osapuolelle palveluiden luvattoman käytön, on asiakas velvollinen korvaamaan palveluiden luvattoman käytön (oma harjoittelumaksu + maksu luvattomasta käytöstä, joka on vähintään 1 kuukauden harjoittelumaksu kerrottuna kahdella). Toistuvista väärinkäytöksistä Liikuntakeskus EMA Sport on oikeus keskeyttää palveluiden tarjoaminen kyseiselle asiakkaalle. Tämä ei kuitenkaan vapauta asiakasta voimassa olevista sopimusvelvoitteista.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus muutoksiin palvelutarjonnassa ja oikeus päättää aukioloajoistaan.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palveluiden tarjoaminen sekä oikeus rajoittaa tilojensa käyttöä osin tai kokonaan itsestään riippumattoman esteen sattuessa (esimerkiksi vesivahinko) sekä huolto-, yms toimenpiteiden vuoksi.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa osallistujien määrää tiloissaan ja palveluissaan.
 • Harjoittelu tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas vastaa terveydentilastaan ja siitä, ettei harjoittelusta seuraa terveysriskiä.
 • EMA Sport ei vastaa asiakkailleen, heidän vierailleen tai omaisuudelle keskuksen tiloissa tai niihin yhteydessä olevissa tiloissa sattuneista henkilö- tai aineellisista vahingoista, ellei vahinko ole tapahtunut EMA Sport laiminlyönnistä johtuen.
 • Dopingaineiksi luokiteltavien aineiden ja päihdyttävien aineiden käyttö keskuksen tiloissa on kielletty.
 • EMA Sport on harkintansa mukaan oikeus purkaa asiakkaansa sopimus, jos asiakas ei noudata turvallisuudesta ja järjestyksestä annettuja ohjeita, laiminlyö sopimuksen mukaisia maksuehtoja, esiintyy päihtyneessä tilassa, käyttäytyy hyvän tavan vastaisesti tai jos asiakkaan käytöksen todetaan olevan muulla tavoin sopimatonta.

 

VERKKOKAUPAN PERUUTUSEHDOT

 • Verkkokaupan kautta ostetusta tuotteesta tai palvelusta veloitetaan toimistus- ja maksun välitykseen liittyvät kustannukset. Veloitettava kustannus koostuu seuraavasti toimituskustannukset + 5% kauppasummasta (vähintään kuitenkin 10€)
 • Peruuttaa ei saa käytettyä tuotetta.
 • Jos palvelu jää käyttämättä, eikä siitä ilmoita vuorokautta ennen, niin peruuttaminen ei ole mahdollista.

Lisätietoa sopimuksen ehdoista voitte kysyä infosta tai info@emasport.fi, 045 848 3224