EMA (Extreme Martial Arts) Sport SOPIMUSEHDOT 16.7.2018 ALKAEN   

 

Toistaiseksi voimassaoleva sopimus

a. Kuukausiveloitteisissa sopimuksissa asiakkuuskausi alkaa sopimuksen tekemisen yhteydessä. Kuukausittaiset harjoittelumaksut asiakas voi maksaa: i. Käteisellä, käytössä olevilla maksukorteilla tai erilaisilla maksuseteleillä (Smartum, yms) kassaan asiakaspalvelumme aukioloaikojen puitteissa. Kassaan maksaville asiakkaille lähetetään kuukausittain lasku sähköpostiin, jonka he maksavat em. maksuvälineillä kassaan. Laskua ei tarvitse ottaa mukaan harjoittelumaksua kassalle maksettaessa. ii. Sähköpostiin lähetettävällä laskulla verkkopankissa / pankissa iii. Verkkopankkiin toimitettavalla E-laskulla.
b. Sopimuksen tilapäisissä keskeytyksissä minimiaika on kaksi viikkoa eli keskeytyksen voi tehdä jäljempänä kuvatuissa tilanteissa. Tilapäinen keskeytys on mahdollista: 1. lääkärintodistuksella (sairausloma), 2. palvelukseenastumismääräyksellä (asevelvollisuuden alkaminen), 3. muuttotodistuksella (tilapäinen muutto) 4. työantajan todistuksella (työmatka) 5. raskauteen liittyen
c. Perhealennukset hinnoittelua käytetään, kun vähintään kaksi samassa taloudessa asuvaa henkilöä tekee samanaikaisesti kuukausisopimuksen. Määrätyt alennukset on määritelty voimassa olevassa hinnastossa.
d. Toistaiseksi voimassaolevaan yhdistelmäkortiin sisältyy sopimuksen mukainen ryhmäliikunnan (EMA Sportin ja EBN Areenan järjestämät tunnit, ei pienryhmätunnit), sekä kuntosalin käyttö keskuksen määrittämien aukioloaikojen ja kulkuoikeuksien puitteissa, ryhmäliikunnan ennakkovarausmahdollisuudet.
e. Toistaiseksi voimassaolevat kuntosalikortti on kuten yhdistelmäkortti, mutta niihin ei sisälly ryhmäliikuntatunteihin osallistumisoikeutta.
f. Toistaiseksi voimassaolevat kuntosalikortit ja yhdistelmäkortit ovat nimensä mukaisesti voimassa toistaiseksi. Ne voidaan irtisanoa missä vaiheessa tahansa. Irtisanomisaika on yksi kuukausi (jos irtisanominen tapahtuu esimerkiksi tammikuussa, niin asiakas maksaa vielä helmikuun harjoittelumaksun).
g. Toistaiseksi voimassaolevat kamppailukortit (Laskutetaan 3 kuukautta kerrallaan) ovat voimassa toistaiseksi, ellei sopimusta sanota irti 14 vuorokautta ennen seuraavan sopimuskauden alkamista. Sopimuskausi on aina 3 kuukautta, joka automaattisesti jatkuu ilman erillistä irtisanomista, joka täytyy tehdä irtisanomiskaavakkeella.
h. Toistaiseksi voimassaolevat kuntosali- ja yhdistelmäkortit ovat kuukausiveloitteisia. Lasku erääntyy aina kuukauden ensimmäinen päivä (1.). Harjoittelukuukausi veloitetaan etukäteen.
i. Toistaiseksi voimassaolevat kamppailukortit veloitetaan 3 kuukauden välein. Laskut erääntyvät seuraavasti 1. elokuu; 1.marraskuu; 1.helmikuu; 1.toukokuu (Sopimuksen teon yhteydessä ensimmäisen maksun eräpäivä on 14 päivää sopimuksen allekirjoittamisesta).
j. Toistaiseksi voimassaolevissa sopimuksissa ei ole erillistä keskeytys- ja / tai lomaoikeutta, vaan sopimus voidaan päättää kohdan f tai g kohdan mukaisesti.
k. Toistaiseksi voimassa oleva sopimuksen voi irtisanoa koska tahansa. Irtisanominen tapahtuu asiakassopimuksen irtisanomiskaavakkeella, jonka voitte pyytää sähköpostilla info@emasport.fi. Tämä irtisanomiskaavake täytyy toimittaa EMA Sportille allekirjoitettuna sähköpostilla tai paikanpäälle. Vahvistuksen jälkeen irtisanominen on otettu vastaan.

 

YLEISET SOPIMUSEHDOT
a. EMA Sport varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimusehtoja.
b. EMA Sport on oikeus muuttaa hinnastoaan myös määräaikaisten sopimusten osalta kesken sopimuskauden, jos muutos aiheutuu arvonlisäveron korotuksista tai harjoittelumaksua tulee koskemaan jokin uusi vero tai julkinen maksu. Näissä tilanteissa korotus saa kohdistua ainoastaan edellä mainitun veron tai maksun osuuteen.
c. Sali- ja yhdistelmäkortin eräpäivä on kuukauden välein. Kamppailukortissa 3 kuukauden välein (eräpäivät on käsitelty kohdassa h ja i)
d. Mahdolliset maksamatta jääneet maksut siirtyvät suoraan kolmannelle osapuolelle, joka huolehtii muistutuksista sekä mahdollisista perintätoimista. Kaikki muistutuksista ja perinnästä aiheutuvat kulut lisätään maksun laiminlyöjältä vaadittavaan saatavaan.
e. Asiakas on aina täydessä vastuussa omaa sopimustaan koskevista maksu- ja muista velvoitteista – esimerkiksi työnantajan maksaman liikuntaedun loppuminen ei vapauta asiakasta sopimuksen mukaisista kokonaismaksuista.
f. Maksuseteleillä ja muilla vastaavilla (Smartum, yms) maksettuja suorituksia ei palauteta maksuseteleinä eikä rahana sopimuksen mahdollisen irtisanomisen tai peruuttamisen yhteydessä.
g. Asiakkaalla ei ole oikeutta vuokrata/siirtää/myydä sopimustaan kolmannelle osapuolelle ilman EMA Sport kanssa erikseen sovittavaa järjestelyä.
h. Sopimuksen EMA Sport palveluiden käytöstä voi tehdä ainoastaan 18-vuotta täyttänyt henkilö. Alle 18 – vuotiaan henkilön osalta sopimuksen päävastuullinen henkilö on hänen huoltajansa. Näissä tilanteissa sopimuksen tekeminen edellyttää sekä huoltajan että kyseisen alle 18 – vuotiaan henkilön läsnäoloa.
i. Kulkukortti on henkilökohtainen ja se on oltava aina mukana valmennuskeskuksen tiloihin tultaessa. Käynti on aina leimattava asiakaspäätteelle. Kortin haltija ei saa lainata korttiaan toiselle. EMA Sportin henkilökunnalla on oikeus tarkistaa kulkukortinhaltijan henkilöllisyys.
j. Mikäli asiakas luovuttaa oman asiakkuutensa luvatta kolmannen osapuolen käyttöön tai mahdollistaa kolmannelle osapuolelle palveluiden luvattoman käytön, on asiakas velvollinen korvaamaan palveluiden luvattoman käytön (oma harjoittelumaksu + maksu luvattomasta käytöstä, joka on vähintään 1 kuukauden harjoittelumaksu kerrottuna kolmella). Toistuvista väärinkäytöksistä Liikuntakeskus EMA Sport on oikeus keskeyttää palveluiden tarjoaminen kyseiselle asiakkaalle. Tämä ei kuitenkaan vapauta asiakasta voimassa olevista sopimusvelvoitteista.
k. Palveluntarjoajalla on oikeus muutoksiin palvelutarjonnassa ja oikeus päättää aukioloajoistaan.
l. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palveluiden tarjoaminen sekä oikeus rajoittaa tilojensa käyttöä osin tai kokonaan itsestään riippumattoman esteen sattuessa (esimerkiksi vesivahinko) sekä huolto-, yms toimenpiteiden vuoksi.

m. Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa osallistujien määrää tiloissaan ja palveluissaan.
n. Harjoittelu tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas vastaa terveydentilastaan ja siitä, ettei harjoittelusta seuraa terveysriskiä. Asiakkaille suositellaan vapaa-ajan vakuutusta, joka korvaa mahdollisesta harrastettavasta liikunnasta aiheutuneet tapaturmat
o. EMA Sport ei vastaa asiakkailleen, heidän vierailleen tai omaisuudelle keskuksen tiloissa tai niihin yhteydessä olevissa tiloissa sattuneista henkilö- tai aineellisista vahingoista, ellei vahinko ole tapahtunut EMA Sport laiminlyönnistä johtuen.
p. Dopingaineiksi luokiteltavien aineiden ja päihdyttävien aineiden käyttö keskuksen tiloissa on kielletty.
q. EMA Sport on harkintansa mukaan oikeus purkaa asiakkaansa sopimus, jos asiakas ei noudata turvallisuudesta ja järjestyksestä annettuja ohjeita, laiminlyö sopimuksen mukaisia maksuehtoja, esiintyy päihtyneessä tilassa, käyttäytyy hyvän tavan vastaisesti tai jos asiakkaan käytöksen todetaan olevan muulla tavoin sopimatonta.
r. Asiakas hyväksyy tietojen tallentamisen asiakasrekisteriin laskutusta, tiedotusta ja asiakasrekisterin ylläpitoa varten.
s. Jokaiseen uuteen sopimukseen kuuluu 7 – päivän kokeilujakso, jonka aikana tehdään päätös harjoittelun jatkamisesta tai lopettamisesta. Maksat harjoittelusta, jos päätät jatkaa harjoittelua kokeilujakson jälkeen. Harrastajan/asiakkaan on ilmoitettava 7 – päivän sisään harjoittelun aloittamisesta, mikäli ei tahdo jatkaa harjoittelua kokeilujakson jälkeen.

Lisätietoa sopimuksen ehdoista voitte kysyä infosta tai info@emasport.fi, 045 848 3224

 

VERKKOKAUPAN PERUUTUSEHDOT

  • Verkkokaupan kautta ostetusta tuotteesta tai palvelusta veloitetaan toimistus- ja maksun välitykseen liittyvät kustannukset. Veloitettava kustannus koostuu seuraavasti toimituskustannukset + 5% kauppasummasta (vähintään kuitenkin 10€)
  • Peruuttaa ei saa käytettyä tuotetta.
  • Jos palvelu jää käyttämättä, eikä siitä ilmoita vuorokautta ennen, niin peruuttaminen ei ole mahdollista.

Lisätietoa sopimuksen ehdoista voitte kysyä infosta tai info@emasport.fi, 045 848 3224